شرکت فوم سازه آبتین (سهامی خاص) در سال 1386 تحت شماره 2663 در اداره ثبت شهرستان شاهرود به ثبت رسیده است. کارخانه در سال 1386 در زمینی به مساحت 12000مترمربع و زیربنای  حدود 3500 مترمربع  در شهرک صنعتی شاهرود احداث گردیده است.
شرکت فوم سازه آبتین موفق به دریافت گواهینامه استاندارد بلوک های سقفی در سال 1389 و گواهینامه  استاندارد پانل سه بعدی در سال 1391 شده است.